Mørkekjøring

 

Mørkekjøring gjennomføres i perioden 16. oktober til 31. mars.

Du lærer om årsakssammenhenger ved ulykker i mørket, vurdering av risiko, rett lysbruk og adferd ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket. Ved den praktiske demonstrasjonen i bil i reelle trafikksituasjoner er det trafikklæreren som kjører og du som elev er passasjer. Under mørkekjøring vektlegges:

  • Fartstilpassing
  • Lysbruk ved forbikjøring.
  • Lysbruk ved møte av andre bilder i mørket. Her får man en innføring i nærlys og fjernlys, ettersom det er viktig at man ikke blender andre biler og vet hvordan man skal håndtere lysbruken.
  • Nødstopp samt lysbruk og valg av sikkerhetsutstyr. Dette er viktig for at du skal kunne stoppe raskt dersom du møter hindringer i veien. Det er ikke det samme som å møte dem i mørket som om dagen.
  • Hvor godt man ser en mørkkledd fotgjenger – med og uten refleks. Dette har med innbilt siktstrekning å gjøre, og man må være klar over at dette endrer seg i mørket.
  • Feilparkering. I mørket er det naturligvis vanskeligere å skille objekter fra hverandre, og en parkert bil kan fort være en skygge av noe annet eller visa versa.
  • Risikovurdering – hvordan skal man evaluere risiko ved kjøring i mørket?

 

I den lyse årstiden er det umulig å gjennomføre mørkekjøring. Da kan du fullføre trafikalt grunnkurs og begynne å øvelseskjøre uten. Men husk at du trenger bevis for å kunne øvelseskjøre:

  • Tar du trafikalt grunnkurs i perioden 16. mars – 31. oktober uten å gjennomføre mørkekjøring, er beviset gyldig kun i perioden 16. mars – 31. oktober.
  • For å kunne øvelseskjøre i perioden 1. november – 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring.
  • Når du har gjennomført timene i mørkekjøring, får du tilsendt nytt bevis som er gyldig hele året.

 

Mørkekjøring er en viktig del av føreropplæringen som alle bør ta så tidlig som mulig. (Tok du trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring før 2009, er ikke beviset ditt tidsbegrenset).

Ta kontakt for påmelding!

Les mer om mørkekjøring her